Templates by BIGtheme NET

Stiglitz vs Summers, debati i “gjigantëve” mbi stanjacionin ekonomik amerikan

Gjatë rimëkëmbjes së ngadaltë pas krizës financiare të vitit 2008, Larry Summers, drejtori i Këshillit Kombëtar Ekonomik të presidentit amerikan Obama argumentoi se ekonomia amerikane ishte në zgrip të “stanjacionit sekular”: as punësimi i plotë dhe as rritja e fortë nuk mund të arriheshin nën kushtet e një ekonomie të qëndrueshme nga ana financiare.

Në këtë, Joseph E. Stiglitz argumenton se teoria e Summers-it është shfuqizuar nga efektiviteti i politikave të stimulimit fiskal të sotëm – dhe se administrata e Obamës duhet të fuqizohej kur e kishte rastin.

Summers përgjigjet se Stiglitz gabimisht e ka përshtatur teorinë e tij si një justifikim pasiv të “statusquos”, dhe jo si një “thirrje nën armë”, pikërisht për llojin e ndërhyrjes që vetë Stiglitz mbron.

Ai akuzon se forma dhe madhësia e ndërhyrjes janë po aq të rëndësishme sa vendimi për të ecur me të dhe shpreson që mësimet e duhura të jenë marrë parasysh nga rënia e pritshme në të ardhmen. Ndërsa Summers ofron mendimet e tij përfundimtare për këtë çështje, duke vënë në dukje se paketa stimuluese e kohës së Obamës në të vërtetë ka qenë brenda intervalit që Stiglitz kishte përshkruar në atë kohë.

Dhe në një koment pas debatit, Roger E.A. Farmer argumenton se të dy, Summers dhe Stiglitz, do të kenë ende nevojë për një model të ri ekonomik për të justifikuar një zgjerim fiskal si përgjigje të gatshme për recesionin e ardhshëm.

Miti i stanjacionit sekular

Stiglitz (28 gusht 2018)

Ata që ishin përgjegjës për menaxhimin e rimëkëmbjes në 2008-ën, e gjetën tërheqëse idenë e stanjacionit laik  sepse shpjegonte dështimet e tyre për të arritur një shërim të shpejtë dhe të fuqishëm. Pra, ndërsa ekonomia lëngonte, një koncept i lindur gjatë Depresionit të Madh të viteve 1930 u ringjall.

NEW YORK – Pas krizës financiare të vitit 2008, disa ekonomistë argumentuan se Shtetet e Bashkuara, dhe ndoshta ekonomia botërore po vuanin nga “stanjacioni laik”, një ide e parë e konceptuar pas Depresionit të Madh. Ekonomitë gjithmonë ishin shëruar nga rëniet. Por Depresioni i Madh kishte zgjatur një kohë të paparë. Shumë besonin se ekonomia u rikthye vetëm për shkak të shpenzimeve qeveritare në Luftën e Dytë Botërore dhe shumë prej tyre kishin frikë se me përfundimin e luftës, ekonomia do të kthehej në apatinë e saj.

Diçka, që besohej se kishte ndodhur edhe më parë, që edhe me norma interesi të ulëta ose zero, ekonomia do të lëngonte. Për arsye të kuptuara mirë tani, këto parashikime të tmerrshme për fat të mirë dolën të jenë të gabuara.

Ata që janë përgjegjës për menaxhimin e rimëkëmbjes të vitit 2008, gjetën idenë e stanjacionit sekular tërheqëse, sepse shpjegonte dështimet e tyre për të arritur një shërim të shpejtë dhe të fuqishëm. Pra, kur ekonomia u dobësua, ideja u ringjall: Mos na fajësoni, nënkuptuan promotorët e saj, ne po bëjmë atë që mundemi.

Ngjarjet e vitit të kaluar nxorën gënjeshtrën e kësaj ideje, e cila kurrë nuk dukej shumë bindëse. Rritja e papritur e deficitit amerikan, nga rreth 3% në gati 6% të PBB-së, për shkak të një projektligji të taksave regresive të menduar keq dhe rritjes dypartiake të shpenzimeve, ka çuar rritjen deri në rreth 4% dhe ka sjellë papunësinë në nivelin më të ulët në 18 vitet e fundit. Këto masa mund të jenë të konceptuara keq, por ato tregojnë se me mbështetje të mjaftueshme fiskale, mund të arrihet punësimi i plotë, madje edhe kur normat e interesit rriten mirë mbi zero.

Administrata e Obamës bëri një gabim vendimtar në vitin 2009, duke mos ndjekur një stimul fiskal më të madh, më të strukturuar dhe më fleksibël. Sikur të ishte bërë kështu, rimëkëmbja e ekonomisë do të kishte qenë më e fortë dhe nuk do të ishte folur për stanjacionin sekular. Ashtu siç ishte, vetëm 1% e më të pasurve panë të ardhurat e tyre të rriten gjatë tre viteve të para të të ashtuquajturës rimëkëmbje.

Disa prej nesh paralajmëruan në atë kohë se rënia ka gjasa të jetë e thellë dhe e gjatë dhe se ajo që nevojitej ishte më e fortë dhe e ndryshme nga ajo që propozoi Obama. Unë dyshoj se pengesa kryesore ishte besimi se ekonomia sapo kishte përjetuar një “përplasje”, nga e cila do të shërohej shpejt. Vendosini bankat në spital, u jepni atyre kujdes të dashur (me fjalë të tjera, mos mbani asnjë prej bankierëve përgjegjës, por përkundrazi nxitni moralin e tyre duke i ftuar ata që të konsultohen në rrugën përpara) dhe, më e rëndësishmja, bëjuni atyre dush me para, dhe së shpejti të gjithë do të bëhen mirë.

Por traumat e ekonomisë ishin më të thella se kjo diagnozë. Pasojat nga kriza financiare ishin më të rënda dhe rishpërndarja masive e të ardhurave dhe pasurisë e kishin dobësuar kërkesën për agregate. Ekonomia po përjetonte një tranzicion nga prodhimi në shërbime dhe ekonomitë e tregut nuk i menaxhojnë mirë këto tranzicione.

Ajo që nevojitej ishte më shumë se një ndihmë masive e bankës. SHBA-të kishin nevojë për një reformë thelbësore të sistemit të tyre financiar. Legjislacioni Dodd-Frank i vitit 2010 eci pak, megjithëse jo aq larg, në parandalimin e bankave që të mos e dëmtonin pjesën tjetër mes nesh; por nuk bëri shumë për të siguruar që bankat të bëjnë atë që duhet të bëjnë, duke u përqendruar më shumë, për shembull, në kreditimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Më shumë shpenzime qeveritare ishin të domosdoshme, por gjithashtu, ishin më shumë rishpërndarje aktive dhe programe para shpërndarjes – duke adresuar dobësimin e fuqisë punëtore të negociatave, grumbullimin e fuqisë së tregut nga korporatat e mëdha dhe abuzimet e korporatave dhe financiare. Po ashtu, politikat aktive të tregut të punës dhe ato industriale mund të kenë ndihmuar ato zona që vuajnë nga pasojat e deindustrializimit.

Në vend të kësaj, politikëbërësit nuk arritën të bënin aq sa edhe për të parandaluar që familjet e varfëra të humbasin shtëpitë e tyre. Pasojat politike të këtyre dështimeve ekonomike ishin të parashikueshme dhe u parashikuan: ishte e qartë se ekziston rreziku që ata që ishin trajtuar aq keq do të ktheheshin për t’i besuar një demagogu. Askush nuk mund të kishte parashikuar se Shtetet e Bashkuara do të zgjidhnin një të keqe si Donald Trump: një misogjinist racist, që u përpoq të shkatërronte sundimin e ligjit, brenda dhe jashtë vendit, dhe diskreditimin e institucioneve amerikane që tregonin dhe vlerësonin Amerikën, duke përfshirë mediat.

Një stimul fiskal aq i madh sa ai i dhjetorit 2017 dhe janar 2018 (dhe që ekonomia nuk kishte nevojë vërtet në atë kohë) do të ishte më i fuqishëm një dekadë më parë kur papunësia ishte aq e lartë. Rimëkëmbja e dobët, pra, nuk ishte rezultat i “stanjacionit sekular”; problemi ishte politika joadekuate qeveritare.

Këtu lind një çështje qendrore: A do të jenë normat e rritjes në vitet e ardhshme aq të forta sa ato që ishin në të kaluarën? Kjo, sigurisht, varet nga ritmi i ndryshimeve teknologjike. Investimet në kërkimin dhe zhvillimin, sidomos në hulumtimet bazë, janë një përcaktues i rëndësishëm, edhe pse me vonesa të gjata; shkurtimet e propozuara nga administrata e Trump nuk janë shenjë e mirë.

Por edhe atëherë, ka shumë pasiguri. Normat e rritjes për banor kanë ndryshuar shumë gjatë 50 viteve të fundit, nga 2 deri në 3% në vit në dekadën pas Luftës së Dytë Botërore në 0.7% në dekadën e fundit. Por ndoshta ka pasur shumë rritje fetishizmi – sidomos kur mendojmë për kostot mjedisore, madje edhe më shumë nëse kjo rritje nuk sjell shumë përfitim për shumicën dërrmuese të qytetarëve.

Ka shumë mësime që duhen mësuar, ndërsa ne reflektojmë mbi krizën e vitit 2008, por më e rëndësishmja është se sfida ishte – dhe mbetet – politike dhe jo ekonomike: nuk ka asgjë që në parim pengon ekonominë tonë të arrijë në një mënyrë që siguron punësim dhe prosperitetit të përbashkët. Stanjacioni sekular ishte vetëm një justifikim për politikat ekonomike me të meta. Përveç nëse dhe deri në egoizëm dhe miopi që përcaktojnë politikën tonë – veçanërisht në SHBA nën Trump – të kapërcehen, një ekonomi që i shërben shumicës e jo pakicës, do të mbetet një ëndërr e pamundur. Edhe nëse rritet PBB-ja, të ardhurat e shumicës së qytetarëve do të ngecin.

Vendosja e të dhënave drejt e në stanjacionin sekular

Summers (3 shtator 2018)

Duke i bërë jehonë konservatorëve si John Taylor, ekonomisti që ka fituar çmimin Nobel, Joseph Stiglitz kohët e fundit sugjeroi se koncepti i stanjacionit sekular ishte një doktrinë fataliste e shpikur për të dhënë një justifikim për ecurinë e dobët ekonomike gjatë viteve të Obamës. Kjo thjesht nuk është e drejtë.

CAMBRIDGE – Joseph Stiglitz kohët e fundit e hodhi poshtë rëndësinë e stanjacionit sekular në ekonominë amerikane dhe gjatë këtij procesi sulmoi (pa e përmendur) punën time në administratën e presidentëve Bill Clinton dhe Barack Obama. Unë nuk jam një vëzhgues i painteresuar, por kjo nuk është hera e parë që unë e gjej komentin e politikës së Stiglitz si të dobët, teksa  puna e tij akademike teorike është e fortë.

Stiglitz i bën jehonë konservatorëve si John Taylor duke sugjeruar se stanjacioni sekular ishte një doktrinë fataliste e shpikur për të dhënë një justifikim për ecurinë e dobët ekonomike gjatë viteve të Obamës. Kjo thjesht nuk është e drejtë. Teoria e stanjacionit laik, siç është trajtuar nga Alvin Hansen, së cilës unë i kma bërë jehonë, thotë se, lënë në ritmin e vet, ekonomia private mund të mos gjejë rrugën e saj drejt punësimit të plotë pas një tkurrjeje të mprehtë, gjë që e bën politikën publike të domosdoshme. Unë mendoj se kjo është ajo që Stiglitz beson, kështu që unë nuk i kuptoj sulmet e tij.

Në të gjitha llogaritë e mia të stanjacionit sekular, theksova se ishte një argument jo për çdo lloj fatalizmi, por për politika që nxitnin kërkesën, veçanërisht nëpërmjet zgjerimit fiskal. Në vitin 2012, Brad DeLong dhe unë argumentuam se zgjerimi fiskal ka të ngjarë të nxirrte veten. Gjithashtu theksova rolin e rritjes së pabarazisë në rritjen e kursimeve dhe rolin e ndryshimeve strukturore në drejtim të reduktimit të ekonomisë në zvogëlimin e kërkesës.

Po në lidhje me regjistrimin e politikave? Stiglitz dënon dështimin e administratës së Obamës për të zbatuar një politikë më të madhe stimuluese fiskale dhe sugjeron se kjo pasqyron një dështim të mirëkuptimit ekonomik. Ai ishte një nënshkrues i një letre të 19 nëntorit 2008, e nënshkruar edhe nga progresistët e njohur James K. Galbraith, Dean Baker dhe Larry Mishel duke bërë thirrje për një stimul 300- 400 miliardë dollarë – më pak se gjysma e asaj që propozoi administrata Obama. Pra, çështjet ishin më pak të qarta në perspektivë sesa në retrospektivë.

Ne në ekipin ekonomik të Obamës besonim se një nxitje prej së paku 800 miliardë dollarësh – dhe ndoshta më shumë – ishte e dëshirueshme, duke pasur parasysh rëndësinë e situatës ekonomike. Na u tha nga anëtarët e rinj të ekipit politik të presidentit të ri që të gjeneronin sa më shumë vlefshmëri për një stimul të madh, sepse numrat e mëdhenj që afroheshin 1 trilionë dollarë do të gjeneronin një “goditje” në sistemin politik. Pra, ne punuam për të inkurajuar një shumëllojshmëri të ekonomistëve, përfshirë Stiglitz, për të ofruar vlerësime më të mëdha për atë që ishte e përshtatshme, siç pasqyrohet në memorandumin e informimit që unë përgatita për Obamën.

Përkundër popullaritetit të presidentit të ardhshëm dhe një përpjekjeje gjithëpërfshirëse politike, Akti i Rimëkëmbjes kaloi me nivelet më të ulta, me dyshime rreth kalimit përfundimtar deri në momentin e fundit. Unë nuk mund të shoh bazën për argumentin se një stimul fiskal shumë më i madh ishte i realizueshëm. Dhe përpjekja për të kërkuar një shumë më të madhe sigurisht do të kishte sjellë më shumë vonesa në një kohë kur ekonomia po kolapsonte dhe mund të çonte në humbjen e zgjerimit fiskal. Ndërsa dëshiroja që klima politike të ishte ndryshe, mendoj se Obama bëri zgjedhjet e duhura në afrimin e stimulit fiskal. Natyrisht gjithashtu është për të keqardhur që pas Aktit fillestar të Rimëkëmbjes, Kongresi nuk pranoi të mbështeste një sërë propozimesh të Obamës për infrastrukturë dhe kredi dhe shënjestroi taksat.

Pa lidhje me temën e stanjacionit sekular, Stiglitz merr në shënjestër tek deklaratat e mia duke thënë se Obama u kthye të “të njëjtët individë që bartin fajësinë për nën-rregullimin e ekonomisë në ditët e para të krizës” dhe priste që ata të “rregullonin atë që kishin ndihmoi të prishej “. Nën kujdesin e ndërmarrjes së sponsorizuar nga qeveria (GSE) Fannie Mae, Stiglitz botoi një letër në vitin 2002 duke argumentuar se shansi që kapitali i huadhënësit hipotekor do të ishte i varfër, ishte më pak se një në 500,000 dhe në 2009 ai bëri thirrje për shtetëzimin e sistemit bankar të SHBA-ve. Do prisja që Stiglitz të ishte i vetëdijshëm se retrospektiva është më e qartë se parashikimet.

Po në lidhje me rregjistrin e administratës Clinton për rregullimin financiar? Me retrospektivën, qartësisht do të ishte më mirë nëse do të kishim parashikuar nevojën për legjislacion, si reformat e vitit 2010 të Dodd-Frank dhe të kishim një mënyrë për ta miratuar atë, me një Kongres të kontrolluar nga republikanët. Dhe sigurisht nuk kemi parashikuar krizën financiare që erdhi tetë vjet pasi u larguam nga zyra. As nuk kemi parashikuar mënyrat në të cilat shkëmbimet e parazgjedhura të kredisë do të ishin si kërpudhat pas vitit 2000. Megjithatë, ne kemi mbrojtur për reformën e GSE-së dhe për masat për të parandaluar kreditimin e rrezikshëm, i cili, nëse miratohet nga Kongresi, do të kishte bërë shumë për të parandaluar akumulimin e rreziqeve para vitit 2008.

Unë nuk kam parë një argument bindës shkakor që lidh shfuqizimin e Aktit Glass-Steagall dhe krizës financiare. Vëzhgimi se shumica e institucioneve të përfshira – Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, GSE Freddie Mac, AIG, ËaMu dhe Ëachovia – nuk ishin të mbuluara nga Glass-Steagall e vë në dyshim centralitetin e saj. Po, Citi dhe Banka e Amerikës u përfshinë nga qendra, por aktivitetet që gjeneruan humbje të mëdha ishin plotësisht të lejuara nën Glass-Steagall. Dhe, në aspektin e rëndësishëm, shfuqizimi i Glass-Steagall, faktikisht mundësoi zgjidhjen e krizës, duke lejuar bashkimin e Bear dhe JPMorgan Chase dhe duke lejuar Rezervën Federale të SHBA për të hapur dritaren e saj të zbritjes për Morgan Stanley dhe Goldman kur ata ndryshe mund kanë qenë burime të rrezikut sistemik.

Sulmi tjetër kryesor në rekordin e administratës së Klintonit synon deregullimin e derivateve në vitin 2000. Me përfitimin e pamohueshmërisë, dëshiroj që ne të mos e mbështesim këtë legjislacion. Por, duke pasur parasysh qasjen ekstreme deregullatore të administratës së presidentit Xhorxh Ë. Bush, ai sfidon besimin për të sugjeruar se do të kishte krijuar rregulla të reja të reja në lidhje me derivatet, por për aktin e vitit 2000;  kështu që nuk jam i sigurt se sa vendimtare kanë qenë vendimet tona. Është gjithashtu e rëndësishme të kujtojmë se ne e ndoqëm legjislacionin e vitit 2000 jo sepse dëshironim të deregullohej për hesap të vet, por më tepër të hiqnim atë që avokatët e karrierës në Thesarin e SHBA, Fed dhe Komisionin e Letrave me Vlerë, nga pasiguria ligjore rreth kontratave derivativë.

Më e rëndësishmja sesa gjykimi i të kaluarës është të mendosh për të ardhmen. Edhe nëse nuk pajtohemi me vendimet politike të së shkuarës dhe me përdorimin e termit “stanjacion sekular”, unë jam i kënaqur që një teoricien i shquar si Stiglitz pajtohet me atë që synova të theksoj në ringjalljen e asaj teorie: Nuk mund të mbështetemi në politikat e normës së interesit për të sigurojnë punësim të plotë. Ne duhet të mendojmë shumë për politikat fiskale dhe masat strukturore për të mbështetur kërkesën agregate të qëndrueshme dhe adekuate.

Përtej stanjacionit sekular

Stiglitz (5 shtator 2018)

Nuk ka arsye pse ekonomistët duhet të bien dakord për atë që është politikisht e mundur. Ajo që mund dhe duhet të bien dakord është ajo që do të kishte ndodhur nëse politikat e tyre të preferuara të ishin zbatuar – dhe t’i mbani ato mësime si qasje të ardhshme kur të përballemi me të njëjtën situatë.

NEW YORK – Ashtu si Larry Summers me të drejtë vë në dukje, termi “stanjacion sekular” u bë popullor pasi Lufta e Dytë Botërore po tërhiqej. Alvin Hansen (dhe shumë të tjerë) u shqetësua se pa stimulimin e ofruar nga lufta, ekonomia do të kthehej në recesion apo në depresion. Nuk ishte, siç dukej, një sëmundje themelore.

Por kjo nuk ndodhi. Si gabuan kaq keq Hansen dhe të tjerët Ashtu si disa avokatë të stanjacionit modern argumentojnë, ka pasur difekte të thella në analizën themelore mikro dhe makroekonomike – më e rëndësishmja, në analizën e shkaqeve të vetë Depresionit të Madh.

Si Bruce Greenëald, ashtu dhe unë (me bashkëautoret tanë) kanë argumentuar, rritja e lartë e produktivitetit bujqësor (e kombinuar me prodhim të lartë global) çoi poshtë çmimet e prodhimeve – në disa raste me 75% – në tre vitet e para të Depresionit. Të ardhurat në sektorin e madh ekonomik të vendit ranë me rreth gjysma. Kriza në bujqësi çoi në një rënie të kërkesës për mallrat urbane dhe në këtë mënyrë në një rënie të gjerë ekonomike.

Sidoqoftë, Lufta e Dytë Botërore siguroi më shumë se vetëm një stimul fiskal; ajo solli një transformim strukturor, pasi përpjekjet e luftës bartën një numër të madh njerëzish nga zonat rurale në qendrat urbane dhe i ritrajnuan ato me aftësitë e nevojshme për një ekonomi prodhuese, një proces që vazhdoi me projektligjin e miratuar nga qeveria. Për më tepër, rruga e financimit të luftës i la familjet me bilance të forta dhe kërkesa të ndrydhura sapo të kthehej paqja.

Një transformim analogjik strukturor, kësaj radhe jo nga bujqësia tek prodhimi, por nga rritja e prodhimit drejt rritjes së shërbimeve, e shoqëruar nga nevoja për t’u përshtatur me globalizimin, shënoi ekonominë në vitet para krizës së vitit 2008. Por kësaj radhe, keqmenaxhimi i sektorit financiar kishte ngarkuar borxhe të mëdha në shumë familje. Këtë herë, ndryshe nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, kishte arsye për t’u shqetësuar.

Siç e di edhe Summers, kam publikuar një koment të cituar gjerësisht në The Neë York Times më 29 nëntor 2008, titulluar “Një përgjigje prej 1 trilion dollarësh”. Në atë, unë thirra për një paketë stimuluese shumë më të madhe nga ajo që propozoi përfundimisht presidenti Barak Obama. Dhe kjo ishte në nëntor.

Deri në janar dhe shkurt 2009, ishte e qartë se rënia ishte më e madhe dhe një stimul më i madh ishte i nevojshëm. Në komentin e “Times”, dhe më vonë më gjerësisht në librin tim “Freefall”, vura re se madhësia e stimulit që nevojitej do të varet si nga dizajni ashtu edhe nga kushtet ekonomike. Nëse bankat nuk mund të nxiten për të rikthyer kreditimin, ose nëse shtetet ulin shpenzimet e veta, do të kërkohen më shumë.

Në të vërtetë, unë mbrojta publikisht lidhjen e shpenzimeve të stimujve me këto kontigjente – duke krijuar një stabilizues automatik. Siç doli, bankat nuk u detyruan të zgjerojnë kreditimin e bizneseve të vogla dhe të mesme; ato e ndërprenë atë në mënyrë drastike. Shtetet gjithashtu ulën shpenzimet. Natyrisht, një stimul edhe më i madh në terma të dollarit do të ishte e nevojshme nëse do të ishte e dizajnuar keq, me pjesë të mëdha të përpunuara në ulje të taksave me kosto më të ulët, gjë që ndodhi.

Duhet të jetë e qartë, megjithatë, se nuk ka asgjë të natyrshme ose të pashmangshme për stanjacioin sekular në nivelin e kërkesës agregate me zero norma interesi. Në vitin 2008, kërkesa u shtyp gjithashtu nga rritjet e mëdha të pabarazisë që kishin ndodhur gjatë çerek shekullit paraardhës. Globalizimi dhe financimi i keq, si dhe shkurtimet e taksave për të pasurit – përfshirë shkurtimin e tatimit mbi fitimet kapitale gjatë administratave të Klintonit dhe Bushit – ishin shkaqet kryesore të përshpejtimit të përqendrimit të të ardhurave dhe pasurisë.

Rregullimi financiar i papërshtatshëm la amerikanët të prekshëm ndaj sjelljeve grabitqare të bankave dhe të shtuara me borxhe të mëdha. Ka pasur mënyra të tjera të rritjes së kërkesës agregate përveç stimulit fiskal: duke bërë më shumë për të nxitur huadhënien, për të ndihmuar pronarët e shtëpive, për të ristrukturuar borxhin hipotekar dhe për të korrigjuar pabarazitë ekzistuese.

Politikat gjithmonë konceptohen dhe miratohen nën pasiguri. Por disa gjëra janë më të parashikueshme se të tjerat. Ndërsa Summers përsëri e di mirë, kur Peter Orszag, kreu i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit në fillim të administratës së parë të Obamës dhe unë analizuam rreziqet e huamarrësit hipotekues Fannie Mae në vitin 2002, thamë se praktikat e saj të huazimit në atë kohë ishin të sigurta. Ne nuk thamë se pa marrë parasysh se çfarë bëri, nuk kishte rrezik.

Dhe ajo që Fannie Mae bëri më vonë gjatë së njëjtës dekadë ishte shumë e rëndësishme. Ajo ndryshoi praktikat e saj të huasë për t’u ngjitur më afër atyre të sektorit privat, me pasoja të parashikueshme. Por ajo që ishte e parashikueshme dhe doli ashtu ishte mënyra në të cilën derivativët e nën-rregulluar mund të ndezin krizën. Komisioni i Hetimeve të Krizave Financiare e vuri fajin në tregun e derivateve si një nga tre faktorët kryesorë që ngjallin ngjarjet e fundvitit 2008 dhe 2009. Më parë në administrimin e Presidentit Bill Clinton, ne kishim diskutuar rreziqet e këtyre produkteve shumëfishuese dhe të rrezikshme financiare . Ato duhej të ishin të frenuara, por Akti i modernizimit të së ardhmes së mallrave të vitit 2000 e pengonte rregullimin e derivateve.

Nuk ka arsye pse ekonomistët duhet të bien dakord për atë që është politikisht e mundur. Çfarë mund dhe duhet të bien dakord është ajo që do të kishte ndodhur nëse …

Këto janë gjërat thelbësore: Ne do të kishim një rimëkëmbje më të fortë nëse do të kishim një stimul më të madh dhe më të mirë. Ne do të kishim kërkesa agregate më të fortë nëse do të kishim bërë më shumë për të trajtuar pabarazinë dhe nëse nuk do të kishim ndjekur politika që e shtonin atë. Dhe ne do të kishim një sektor financiar më të qëndrueshëm nëse do ta rregullonim më mirë.

Këto janë mësimet që duhet të mbajmë mend ndërsa përgatitemi për rënien e ardhshme ekonomike.

Mendimet përfundimtare për stanjacionin sekular

Summers (6 shtator 2018)

Shumë pak u bë pas krizës financiare një dekadë më parë për të stimuluar kërkesën agregate, e cila do të nxitet nga një shpërndarje më e barabartë e të ardhurave. Dhe rregullimi financiar shumë më i fortë se ai që ishte para vitit 2008 duhet të miratohet për të minimizuar rreziqet e krizave të ardhshme.

CAMBRIDGE – Joseph Stiglitz, Roger Farmer dhe unë jemi tani dhe kemi qenë prej kohësh në marrëveshje për ato që ndoshta janë pikat më të rëndësishme. Paradigma “Neë Keynesian” që sheh ciklet e biznesit si rrjedhojë e ngurtësive të përkohshme në paga dhe çmime është e pamjaftueshme për të llogaritur ngjarjet si Depresioni i Madh dhe Recesioni i Madh. Shumë pak u bë pas krizës financiare një dekadë më parë për të stimuluar kërkesën agregate. Një shpërndarje më e barabartë e të ardhurave funksionon për të rritur kërkesën agregate. Rregullimi financiar thelbësisht më i fuqishëm sesa ishte në fuqi para vitit 2008 duhet të miratohet për të minimizuar rreziqet e krizave të ardhshme.

Unë vazhdoj të kem mosmarrëveshje me Stiglitzin mbi rekordin e këshillave të politikave, dhe me të dy Stiglitz dhe Farmer në disa pika teorike lidhur me stanjacionin sekular.

Duke filluar me të dhënat e politikës, Stiglitz ka të drejtë të pohojë se ekonomistëve nuk duhet të pritet që të bien dakord mbi çështjet e mundësisë politike. Megjithatë, ata duhet të jenë në gjendje të bien dakord mbi ato që thonë tekstet. Komenti i Neë York Times që Stiglitz me krenari citon bën thirrje për një stimul “të paktën 600 miliardë deri në 1 trilionë dollarë për dy vjet”. Administrata e Obamës bëri thirrje dhe nxiti stimuj duke arritur në rreth 800 miliardë dollarë, një e dhënë edhe brenda gamës së Stiglitz, pavarësisht se ishte politikisht i kufizuar nga domosdoshmëria e miratimit të Kongresit. Kështu që unë nuk jam i sigurt se çfarë është duke pretenduar ai.

Stiglitz pohon se studimi që Fannie Mae e punësoi për të shkruar në vitin 2002 tha vetëm se praktikat e saj të kreditimit në atë kohë ishin të sigurta. Kjo nuk është se si e lexova unë. Ai flet për gjasat dhjetëvjeçare të mospagimit prej më pak se një në 500,000; vëren se edhe nëse analiza është jashtë një rendi madhësie, çdo rrezik për qeverinë është shumë modest; dhe apelon në sistemin rregullator të vendosur në atë kohë për të minimizuar që modeli i tyre të humbasë rreziqet. Ai jep argumente kundër Zyrës së Buxhetit të Kongresit, Departamentit të Thesarit dhe Rezervës Federale, të gjitha të cilat kishin sugjeruar – bazuar në të njëjtin informacion të disponueshëm për Stiglitzin kur ai shkruante letrën e tij – se garancitë implicite për Fannie Mae ishin potencialisht të kushtueshme.

Unë nuk jam i sigurt se çfarë po bën Joe në lidhje me derivatet. Unë kam qenë i qartë në artikullin tim për të cilin ai po përgjigjet se unë dëshiroj që ne nuk e kemi mbështetur legjislacionin e vitit 2000. Por unë gjithashtu vura në dukje se nuk ka arsye të mendosh se, në mungesë të legjislacionit, komisioni i tregtimit të mallrave në të ardhmen nën administrimin e Bushit do të kishte pohuar një autoritet të ri gjithëpërfshirës mbi derivatet dhe vuri në dukje problemin e sigurisë ligjore që avokatët e karrierës mendonin se ishte e rëndësishme për ta adresuar.

Po në lidhje me teorinë e stanjacionit sekular? Stiglitz dhe unë pajtohemi se parashikimet e Alvin Hansen nuk u mbështetën pas Luftës së Dytë Botërore për shkak të një kombinimi të politikës ekspansioniste dhe ndryshimeve strukturore në ekonomi. Kjo ishte pika ime pesë vjet më parë në ripërtëritjen e idesë së stanjacionit sekular – për të sugjeruar që ekonomia ashtu siç ishte në vitin 2013 kërkonte një kombinim të zgjerimit fiskal dhe ndryshimeve strukturore për të mbështetur punësimin e plotë. Diskutimet e mia për stanjacionet sekulare kanë theksuar të gjithë faktorët strukturorë, duke përfshirë pabarazinë, aksionet e fitimit të lartë, ndryshimet në çmimet relative dhe modelet e kursimeve globale. Ku nuk pajtohet Stiglitz?

Farmer, në komentin e tij të mendimit, argumenton se modele të llojit që ai ka qenë pionier në vitet e fundit janë mënyra e drejtë për të menduar për papunësinë kronike të tepruar dhe se me mikrofinancat e duhura mund të konkludohet se politikat fiskale janë joefektive. Unë mendoj se qasja e modelimit të tij mund të jetë shumë e frytshme dhe dëshiroj ta kuptoj më mirë. Por, për momentin, gjej dëshmi empirike, krahasime ndërkombëtare, studime me kohë dhe studime të ndryshimeve lokale brenda Shteteve të Bashkuara, duke u sugjeruar që politika fiskale të funksionojë. Mendoj, megjithatë, se pikëpamjet e Farmerit për përdorimin e politikës monetare për të stabilizuar çmimet e aseteve meritojnë konsideratë serioze.

Së fundi, unë shpresoj se Stiglitz do t’i përgjigjet pozitivisht sugjerimeve të mia të përsëritura që ne i debatojmë këto çështje personalisht në Kolumbia ose Harvard ose në ndonjë vend tjetër të përshtatshëm. Ne të gjithë mund të bien dakord që aksionet në një kuptim më të mirë të mësimeve të historisë makroekonomike dhe në shmangien e ngjarjeve të ardhshme si ato të dekadës së fundit, janë shumë të larta. /Hashtag.al

VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Project-syndicate.

*Joseph E. Stiglitz, fitues i çmimit Nobel në ekonomi, është Profesor i Universitetit në Universitetin e Columbias dhe Kryeekonomist në Institutin Roosevelt. Libri i tij më i fundit është “Globalizimi dhe Pakënaqësitë e Tij i Rishikuar: Anti-Globalizimi në Epokën e Trump

*Lawrence H. Summers, sekretar amerikan i Thesarit (1999-2001) dhe Drejtor i Këshillit Kombëtar Ekonomik të SHBA (2009-2010), është ish-president i Universitetit të Harvardit, ku aktualisht është Profesor i Universitetit

MUND TË KOMENTOSH

avatar
  Subscribe  
Më njofto